Jest to badanie, które umożliwia ocenę położonych powierzchownie struktur takich jak ścięgna, więzadła, mięśnie, kaletki oraz zachyłki stawowe.

W jego trakcie ocenia się budowę, położenia oraz ciągłości danej struktury. Częstymi patologiami, które obserwuje się w trakcie badania to uszkodzenie lub zwyrodnienie więzadeł lub ścięgien oraz płyn w obrębie stawu. Istotną zaletą badania jest możliwość wykonania oceny dynamicznej, dzięki której można ocenić ruchomość wybranych struktur.

USG często stanowi pierwszy etap diagnostyczny w wykrywaniu patologii narządu ruchu oraz służy do ich monitorowania w badaniach kontrolnych.

Badanie trwa ok. 20-30 minut. Gotowy opis osoba badana otrzymuje ok. 15 minut po badaniu.

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych (USG, RTG, TK i MR), jeśli to możliwe razem z płytą CD/DVD.

Wykonujemy badanie USG narządu ruchu u osób dorosłych w zakresie: staw łokciowy, bark, nadgarstek, staw kolanowy oraz staw skokowy. Dodatkowe informacje pod numerem tel. (61) 875 31 76.

KONTAKT