Badanie USG tarczycy jest bezbolesne i nieinwazyjne. W trakcie badania ocenia się wielkość, zarys i echostrukturę tarczycy, oraz ewentualne zmiany patologiczne w obrębie miąższu.

W przypadku obecnych zmian ogniskowych tarczycy ocenia się ich ilość, wymiar, położenie oraz wygląd – dokładniejsza ocena charakteru zmian ogniskowych możliwa jest w badaniu histopatologicznym, po wcześniej wykonanej biopsji.

W badaniu możemy ocenić czy tarczyca jest powiększona oraz czy są cechy sugerujące zapalenie. 

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania i trwa ok. 20-30 minut. 

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych.

Gotowy opis osoba badana otrzymuje ok. 15 minut po badaniu.

KONTAKT